07 March 2009

Slaid Persembahan ID


Ini adalah slaid persembahan yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi atas talian sliderocket.com. Slaid ini digunakan untuk mempersembahkan perancangan projek ID (Instructional Design) untuk Tn Haji Nazri.



No comments:

Post a Comment

sumber-LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...